Kvällsstunden

Nordlings diplomatiska triumf

En svensk diplomat gjorde en stor insats för att rädda Paris undan tysk ödeläggelse år 1944. Hitler hade givit sin general von Choltitz order om att åstadkomma maximal förstörelse, att spränga alla broar och inte minst rasera symboliska byggnadsverk som Triumfbågen och Eiffeltornet. Men den svenske generalkonsuln Raoul Nordling lyckades övertala den tyske generalen att inte lyda Hitlers order. Hans insats förtegs till en början av franske generalen de Gaulle som ville få hela äran av att Paris befriades.  Till slut fick dock Nordling ett stort erkännande – han blev utnämnd till hedersmedborgare i Paris. I veckans Kvällsstunden berättar Bror Richard Svärd historien om Raoul Nordlings diplomatiska triumf.

Den svenske generalkonsuln Raoul Nordling.

Kommentera

Krigets hårdaste slag

Den 16 december för 70 år sedan började ett av andra världskrigets allra blodigaste slag – Ardennerslaget. Den tyska krigsledningen hade samlat alla tillgängliga resurser till en sista stor motoffensiv mot de amerikanska och brittiska trupperna.
Först i februari insåg Hitler att hans plan hade misslyckats.
I veckans nummer av Kvällsstunden berättar Ulf Nihlén om Ardennerslaget där 200 000 människor förlorade livet.

Amerikansk pansarvagn av typen M36 Jackson framrycker mot frontlinjen under Ardenneroffensiven. Bild: Wikipedia

Kommentera

Är det livsfarligt att dricka mjölk?

Kan det vara så att de som är uppväxta på 1940- och 1950-talen och varje år drack uppemot 200 liter mjölk per person, är friskare än dagens ungdomar som levt på läsk och vatten? Det undrar signaturen ”Bonnjäveln” på veckans Brev från läsarna. Han ifrågasätter påståendena att mjölk skulle vara farligt för hälsan. Själv var han mjölkbonde i 44 år och är vid 78 års ålder fullkomligt frisk – trots eller tack vare en stor mjölkkonsumtion hela livet.

Bild: Ruben Axelsson

Kommentera