Kvällsstunden

Klädval ett tecken på frihet

Kvinnor inlindade i stora tygstycken med hucklen på huvudet. Eller romer i vida svarta sammetskjolar och spetsblusar. Är det något att reta sig på? Tvärtom, tycker signaturen “Äldre svensk dam” på veckans Brev från läsarna. Hon blir glad av att se detta. “Det påminner mig om att jag bor i ett fritt land. Man får klä sig hur man vill”, skriver hon och menar att den friheten skall gälla alla som vistas här.

Kommentera

1

Mygg inte bara en plåga

När en turist klagade över myggplågan fick han svaret: utan mygg kunde vi inbilla oss att vi redan är i paradiset, men utan dem skulle det här på jorden inte vara så likt paradiset som det är. Det skriver Bo Lundmark på veckans Brev från läsarna. Han berättar också att Gud tvekade om myggen i tidernas begynnelse, och anförtrodde dem åt en gammal kvinna medan han funderade vad han skulle göra med dem. Och så gick det som det gick.

Kommentera

Djurskyddslagen efterlevs inte

Enligt djurskyddslagen skall alla djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. De skall också kunna utöva sitt naturliga beteende.
Men lagen efterlevs inte. Griskultingar kastreras utan bedövning och tvingas leva i trånga boxar där deras enda sysselsättning är att äta.
Industriell drift är aldrig förenlig med god djurvård. Därför måste vi tillsammans göra något för allas våra livsbetingelser. Börja med att köpa ekologiskt kött och fläsk, manar Marianne Fagerberg på veckans Brev från läsarna.

Kommentera