Kvällsstunden

Kulturen är död!

Har vi redan passerat Fahrenheit 451, den dystopiska framtidsromanen där brandmän bränner böcker i stället för att släcka bränder? Det sker inte idag, men steget kanske inte är så långt. Politiker och media undanhåller sanningar som skulle kunna väcka folket. I tv, radio och tidningar har flabbande, raljerande och underlivsskämt ersatt allvar. Man kan med fog påstå att kulturen är död, den har ersatts av trams, jippon, okunskap och en brutal kommersialism, anser Olle Ljungbeck på veckans Brev från läsarna.

Kommentera

Oansvariga makthavare

Nutidens makthavare liknar befälhavarna på Titanic och Estonia. De kämpar med näbbar och klor för att kunna styra naturen. De vägrar vika för naturens krafter, nej, högsta fart och göra sig till herre över stormen är det som gäller. Men stormen viker inte för blanka mössor och guldgaloner. Hur mycket skall mänskligheten dricka ur visdomens källor innan den fattar sammanhangen, innan det är för sent, undrar Sven Eriksson på veckans Brev från läsarna.

Kommentera