Kvällsstunden

Kvällsstunden rättar!

På Kvällsstunden är vi såklart måna om att innehållet i tidningen alltid skall vara korrekt, rätt och riktigt. Men ibland blir det fel ändå. Därför har vi valt att här göra några rättelser och förtydliganden. Om du som läsare upptäcker något fel i tidningen (som inte finns med bland rättelserna nedan) är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på detta genom att skicka ett mejl till: redaktion@tidningshuset.com

Kvällsstunden nummer 34, 2015

– Österåsen finns inte i Västerbotten. I Kvällsstunden nr 34 har Österåsens hälsohem av misstag placerats i landskapet Västerbotten. I själva verket finns hälsohemmet i Ångermanland, i Sollefteå kommun, vilket också framgår i artikeln.

Kvällsstunden nummer 20, 2015

– Rätt om Volvo PV. Lite fel uppgift om Volvo PV i nr 20. PV 444-544 tillverkades i totalt 440 000 exemplar. Duetten tillverkades till 1968 till i 97 298 exemplar. Detta hälsar B-O Nyman, Volvoägare i 56 år.

Kvällsstunden nummer 18, 2015

– Fel i Stora krysset 18. Dessvärre har det fallit bort en “nyckel” i veckans Stora Kryss. På fjärde raden underifrån skall nyckeln “I tidens början” in. Se illustrationen nedan.

Kvällsstunden nummer 17, 2015

– Fel bild på Folke Bernadotte. Ove Svensson, en av flera uppmärksamma läsare, påpekar att det inte är Folke Bernadotte som vi visar på mittuppslaget i nr 17, det är prins Gustav Adolf, kungens far. Vi beklagar misstaget. Men att förväxlingen var möjlig visar nedanstående bilder. Officeren till höger är Folke Bernadotte, som för övrigt var gudfader till vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf.

Kvällsstunden nummer 9, 2015

– Gunnar Ehne skrev dikten. Tyvärr framgick det inte vem som skrivit den fina dikt som publicerades längst ner på sidan 5 i Kvällsstunden nr 9. Dikten heter Kvällsböna och poeten är Gunnar Ehne som ursprungligen skrev den på Värmlandsmål. Han var lantbrukare på gården Hultsätra i Sörmark och gick ur tiden 2005.

I Kvällsstunden nummer 6, 2015

– Fel namn. I artikeln En mission med livet som insats i nr 6 blev förnamnen på missionärsparet Åsblom felskrivna på tre ställen. Makarna Åsbloms förnamn är Rune och Gunvor – och inget annat. Felet är mitt och jag framför härmed min ursäkt till Rune och Gunvor – och alla läsare. Hälsar Bror Richard Svärd.