Kvällsstunden

Kvällsstunden rättar!

Vi på Kvällsstunden är såklart måna om att innehållet i tidningen alltid skall vara korrekt, rätt och riktigt. Men ibland blir det fel ändå. Därför har vi valt att här göra några rättelser och förtydliganden. Om du som läsare upptäcker något fel i tidningen (som inte finns med bland rättelserna nedan) är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på detta genom att skicka ett mail till: redaktion@tidningshuset.com

Kvällsstunden nummer 9, 2015

– Gunnar Ehne skrev dikten. Tyvärr framgick det inte vem som skrivit den fina dikt som publicerades längst ner på sidan 5 i Kvällsstunden nr 9. Dikten heter Kvällsböna och poeten är Gunnar Ehne som ursprungligen skrev den på Värmlandsmål. Han var lantbrukare på gården Hultsätra i Sörmark och gick ur tiden 2005.

I Kvällsstunden nummer 6, 2015

– Fel namn. I artikeln En mission med livet som insats i nr 6 blev förnamnen på missionärsparet Åsblom felskrivna på tre ställen. Makarna Åsbloms förnamn är Rune och Gunvor – och inget annat. Felet är mitt och jag framför härmed min ursäkt till Rune och Gunvor – och alla läsare. Hälsar Bror Richard Svärd.

I Kvällsstunden nummer 47, 2014

– Fel i Stora krysset 47. Här finns en nyckel som heter “Myntets baksida”. Den rätta nyckeln skall vara “Myntets framsida” och inget annat.

I Kvällsstunden nummer 48, 2014

– Fel bild på sidan 15 i nummer 48. I artikeln om finska vinterkriget förekom en bild som skulle visa fältmarskalk Gustaf Mannerheim. Bilden blev dessvärre felaktigt beskuren och istället blev det Waldemar Erfurth, förbindelseofficer i det finländska högkvarteret, som fick ta plats i bilden. Bilden i sin helhet, med Mannerheim till höger, ser ut så här: