Kvällsstunden

Om tidningen

Historik och fakta

Kvällsstunden startades redan 1938 och fyllde alltså 75 år förra året. Det började i blygsam skala som några förströelsesidor i Västmanlands Nyheter. Ganska snart blev det en egen bilaga i tidningen och sedan en tidning på egna ben med riksspridning. Mannen bakom den nya tidningen hette Anton Olsson och han kom att bli tidningens redaktör i nästan 40 år. Hans tanke var att ge “god, intressant och spännande förströelseläsning”. Den ambitionen genomsyrar tidningen även i dag. Kvällsstunden ska också vara ett “folkbildningsuniversitet” som ger nya kunskaper och tankar. I dag har Kvällsstunden en upplaga på 41300 exemplar (TS 2013) och utkommer varje vecka året om. Antalet läsare är långt större. Få tidningar lånas mellan människor i samma utsträckning. En försiktig beräkning säger att det varje vecka samlas mer än 150 000 läsare kring Kvällsstunden.

Kvällsstunden är helt fristående! Den är inte knuten till någon intressegrupp, varken politiskt eller religiöst.

Om vår webplats

Kvällsstunden har funnits på nätet sedan 1999. Syftet med sidan har hela tiden varit att ge extra service till våra befintliga prenumeranter men också att ge icke-läsare en inblick i tidningen. Med tiden har behovet och efterfrågan av en förbättrad digital servicekanal ökat. Därför har vi sedan våren 2013 en ny hemsida med uppdaterat innehåll och bättre funktionalitet. Sidan skall främst vara ett komplement till vår befintliga kundtjänst. Här kan våra besökare exempelvis teckna eller förnya prenumerationeradressändra eller läsa om tillfälliga problem i distributionen och dylikt.

Samtidigt vill vi poängtera att hemsidan inte på något sätt är ett substitut för papperstidningen. Kvällsstunden är och förblir en tidning i pappersform.